18 900 000 000 skäl att välja öppen källkod!

Enligt SCB så köpte företagen programvara för 18.9 miljarder kronor 2008. För 2007 var siffran 21.7 miljarder så siffran har gått ner – förmodligen kanske för den lågkonjunktur som med dunder och brak startade andra halvan av 2008. Det kan då jämföras med att företagen valde att spendera endast 16.8 miljarder på hårdvaran. Till det kommer att företag  leasade IT för 7.2 miljarder kr.

Det är en hög nota för IT och telekom.  Vill man ha alternativ till att köpa programvaran så kan man alltid välja att satsa på ett liv med fri och öppen programvara.


One Response to 18 900 000 000 skäl att välja öppen källkod!

  1. Ovanliga svenskar är väl alla svenskar som engagerar sig i politiken!?

    Alltså sådana som ev. kan komma att hota den egna ”makten”.
    Makt är härligt o smakar gööt! 🙂