Bakslag för IPRED!

”Hovrätten har genom beslut idag upphävt Solna tingsrätts beslut att ålägga en internetleverantör att lämna ut namn och adress på en person som har en viss IP-adress. Enligt hovrättens bedömning har det inte visats sannolika skäl för upphovsrättsintrång.” från Svea hovrätt

Domen mot EPhone i tingsrätten där de tvingades lämna ut uppgifterna till en ftp-server är ändrade i hovrätten.

Hovrätten tog till sig det faktum att det krävdes passord för att komma in på ftp-server och därmed så var den inte öppen för allmänheten och därmed så fanns det inte sannolika skäl för att ftp-servern begått upphovsrättintrång i större skala.

Ett korrekt beslut imho. Det är möjligt att det hade fått annat utslag om målsägarna haft bevis för att det var många som hade access till ftp-servern.  Men eftersom hovrätten inte var ense – två ledamöter ville dömma efter tingsrättens dom – så finns stor chans att beslutet kommer överklagas till högsta domstolen.

Hovrätten valde liksom tingsrätten att säga att lagarna inte bryter mot EU-lagstiftningen om valde att avstyra yrkandet om att efterhämta besked från EU-domstolen.

Målet tas upp av gammelmedia: Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Computer Sweden och Aftonbladet
Man får inte glömma att en viktig del i denna processen är att komma till ett prejudikat om kraven på bevisningens för att man kan anse att ett brott har begåtts.  Dvs vilka och vad för bevis krävs för att IPRED lagen skall gälla och domstolen skall beordra utlämning av personuppgifterna.

Det är viktigt för rättsäkerheten att beviskraven är höga så att det inte blir slentrian att lämna ut uppgifterna bara för att någon påstår sig hittat ett upphovsrättsbrott.
Det skall bli intressant att läsa domslutet.


2 Responses to Bakslag för IPRED!

 1. ”ovanliga svenskar” är väl alla de svenskar som FRA vill granska. Seså, det var väl en enkel lösning? (Och är man dessutom både en ovanlig svensk och någon som FRA vill granska måste det i sig vara en omständighet att dessa sammanfaller som är ett särskilt skäl att granska just den personen…)

 2. FRA måste ta ett helhetgrepp nu och byta namn.

  Försvarets: Det är ju för tusan en civil myndighet, inte militär.
  Radio: Nu är det kablar som gäller.
  Anstalt: Det för ju tankarna till fängelse, internering och förhör.

  Jag föreslår det mer relevanta och beskrivande

  KabelGranskarBolaget