IPRED – domstolen 1-1 – dags för övertid ?

Ephones-fallet överklagats av e-bokförlagen till högsta domstolen. Den stora frågan är vilka skäl de anger för att få igenom överklagan. HD brukar inte gilla bevisprövningsfall utan föredrar fall där ny bevis ändrar situationen.

En viktig punkt är frågan om e-böckerna på servern spreds till allmänheten eller om de bara var tillgängliga för en liten krets. E-bokförlagen har vägrat att erkänna hur de kom över inloggningsuppgifterna till ftp-server så därför ville inte hovrätten döma till deras fördel. För utan uppgift om det så kan ftp-server vara en helt privat server för en enskild familj och därmed så skulle den vara helt laglig.

Det är inte olagligt att ha an ftp-server på sin dator. Det är inte heller olagligt att ha en stor mängd verk på sin dator. Det är inte heller olagligt att ha dessa verk åtkomliga på ftp-server givet att den bara är tillgängliga för den krets man har rätten att dela med sig av verk enligt privatkoperingsregeln i Upphovsrättslagen.

Det nya bevis e-bokförläggarna kan lägga fram är uppgifter om hur de kom över inloggningsinformationen till ftp-server. De kan därmed försöka visa att kretsen som kan komma åt informationen kan antas vara större en den som då har rätt att kopiera den enligt privatkoperingsreglen i Upphovsrättslagen.

Det finns även problematiken med datalagringsdirektivet. Direktivet skall egentligen vara implementerat i svensk lagstiftning men har skjutits på av Alliansen och därmed så är exakt lagarna och hur de ser ut inte fastställda. Det finns då viktig bestämelser om hur, till vem och varför data sparade enligt datalagringsdirektivet skall delas ut. Det krävs enligt direktivet att data bara får lämnas ut för grova brott – och inte för småbrott. Det kan då innebära att när väl det direktivet är ingår i svensk lagstiftning så kan det leda till att informationen inte får lämnas ut för upphovsrättsbrott. Både tingsrätten och hovrätten valde helt sonika att ignorera detta.

Sedan finns det andra fall på gång. Teliasonera stämdes för någon månad enligt IPRED och det fallet är inte avgjort på något sätt ännu. I detta fallet gäller det att få ut information om vem som driver en torrentsite. Blir intressant att även följa det målet och se vad domstolarna kommer fram där.

Vi får ser hur det går och om högsta domstolen beviljar prövningstillstånd i fallet.  Matchen är på intet sätt avgjord. Det blir många perioder innan domaren pipa ljuder för sista gången och någon står som vinnare av fildelnings-VM.


Comments are closed.