En FRAmtid med övervakning.

I morgon den första december så börjar FRA-lagen att gälla. Ny Teknik slår upp det som att idag är det sista dagen för Säpo att få information från FRA. Mark Klamberg har dock läst Riksdag och departement om att Säpo fortfarande kan få ut informationen om de väljer att be någon av de tre som i morgon kan begära ut information från FRA:

  • Regeringen
  • Regeringskansliet
  • Försvarsmakten

Så Tullverket, Säpo och Polisen kan fortfarande få ut vad de vill från FRA – de måste bara fråga en av de tre ovan om hjälp. Det kommer dock finnas en ’domstol’ med uppgift att kolla alla begäran om spaning för att se om den vekligen behövs och är proportionell med tanke på personlig integritet.

Men jag förväntar mig att ca 99% av alla begäran kommer att behandlas positivt och kommer gå igenom. Det brukar nämligen inte ta lång tid innan beställarna lär sig vad för typ av begäran som behöver skrivas för att få igenom beställningen. Vi har sett det på telefonavlyssningen där 99% av  alla begäran om avlyssning fick klartecken.

Piratpartiet kommer under de närmaste dagarna göra diverse manifestationen mot FRA-lagen i olika delar av Sverige.