Öppna nätverk och upphovsrättsintrång

I Englands har en pubägare blivit fällts för upphovsrättsintrång. Puben har haft ett öppen nätverk för gästerna. Någon har gjort sig skyldig till upphovsrättsintrång och puben har fällts att böta £8K.

Skulle det vara överförbart till Sverige så skulle det innebära att de med öppna nätverk kan fällas för upphovsrättsintrång. Tyvärr är domen spärrad från allmän insyn, så exakt vad omständigheterna är och varför puben blev fällt är inte känt.

Oavsett ,så har det sagts, att om man har ett öppen nätverk och låter andra använda det-  Då kan data som kommer fram enligt IPRED  inte kunna innebära fällande dom.  Ett öppen nätverk innebär att man hävda att någon utomstående gjort upphovsrättsintrånget. I England verkar det inte gälla – hur det är i Sverige låter jag vara osagt i nuläget.

För detta är i praktiken samma sorts resonemang somförts i Black Internet-domen där BI tvingades stoppa transit-trafik till The Pirate bay trots EUs regler om mere conduit. Målet om BI tror jag kommer avgöras först i Högsta domstolen. Så det är lång tid kvar tills det att vi vet hur denna lag skall tolkas i Sverige.


One Response to Öppna nätverk och upphovsrättsintrång

  1. Om man läser i t.ex Telias allmänna villkor så får man själv inte agera ISP åt andra. Så han man öppna nätverk som andra får ansluta till så kränker man de allmänna villkoren.
    Likaså läste jag en tidigare blogg åt någon som tillät att folk loggade in via SSH på en server och agera proxy. Man får ha en server för privat syfte. Att låta andra nyttja den, med eller utan betalning, strider mot villkoren.
    Det är inte mycket man får göra om man har Telia som ISP.

    Så har du en Telia som ISP så är allt som sker via din uppkoppling ditt ansvar. Så Telia har isåfall rätt att stänga av din uppkoppling om du bryter mot dem.

    Men hur en domstol ställer sig till om att det just är _du_ som skall straffas om någon annan nyttjar din uppkoppling med eller utan ditt godkännande är en annan sak. Men gör du det av fri vilja t.ex öppet nätverk som ”Ipredia” så är du iallafall säkert skyldig till medhjälp av intrång.