Telekompaketet klubbat!

Nu är telekompaketet klubbat. Med 510 röster för och 40 röster emot har EU fått ett telekom-paket. Därmed är folk i alla EU-länderna garanterad en rättslig prövning innan de får stängas av från Internet. Det står dock i direktiven inget om var denna rättsliga prövning skall ske – men chansen är stor att den i Sverige kommer ske i en domstol.

Direktivet hjälper till att stjälpa för Frankrikes Hadapi-lagstiftning. Frankrike måste ändra lagen och göra den mera rättsäker genom att de anklagade får yttranderätt vid förhandlingarna om avstängning.

Nu kommer kampen till den svenska riksdagen där direktivet måste införas i svensk lagstiftning inom 18 månader. Det är nämligen mycket mera i telekom-paketet än vad det blivit stora diskussioner om. T.ex. kan tillsynsmyndigheter få ställa krav på nätleverantörerna om hur Internet skall se ut. Microsofts sökavtal med Murdoch och Telias Iphone-avtal med Spotify är exempel en balkanisering av Internet och där nätneutraliteten skulle varit bra slå i huvudet på en del.    Med rätt införda lagar i telekom-direktivet så kan nätneutraliteten bli del av den svenska lagstiftningen.

Kampen för ett fritt Internet fortsätter -nästa anhalt riksdagen.


Comments are closed.