Telekompaketet rättat! Dags för nätneutralitet ?

Nu är telekompaketet avklarat och huvuddelen av tillägg 138 blev kvar i telekompaketet – även om det skrevs om på ett annat sätt och gav bort möjligheterna för att stänga av i exceptionella fall – t.ex. DDOS attacker och liknande fall. Exakt hur dessa exceptionella fall ser ut vet vi inte före det att direktiven implementeras i de nationella lagstiftningen men det ser ut att kunna lyfta rättsäkerheten stort jämfört med ministerådets första förslag.

Texten i tillägget säger att det krävs prövning innan man får stängas av från Internet och med rätt för den som stängs av att höras så i praktiken så innebär det en rättslig prövning – även om det inte direkt sägs så i texten. Det motsvarar  den svenska metoden att kronofogden säger den skall kräva in betalning för en obetald räkning och så kan det påverkade då motsätta sig det och välja att gå till domstolen om den inte håller med om kronofogdens bedömning och får en prövning av fallet innan så sker. På liknande sätt kommer nu avstängning från Internet att kunna ske – men har alltid rätt till föregående rättslig prövning om man anser att man är orättvist behandlad.

Nu börjar kampen för nätneutralitet. Tyvärr så blev den borttagen från telekompaketet, men  de svenska lagstiftarna  kan införa en sådan paragraf i alla fall då de tillämpar lagstiftningen för telekompaketet i svensk lagstiftning. Det  behövs att de får en knuff i rätt riktning genom att nätaktivister går samman och påverkar den svenska lagstiftningen i rätt riktning.

En kamp för att ta bort FRA-lagen finns fortfarande kvar – men där är lagen införd så där finns inget att påverka i dagsläget – men nätneutralitet och rätten till rättslig prövning kommer tvingas till behandling i riksdagen då telekompaketet skall införas i Svensk lagstiftning.

Kampen för ett fritt Internet fortsätter!


4 Responses to Telekompaketet rättat! Dags för nätneutralitet ?

  1. Intressant kommentar. Jag har kollat runt lite på Internet och EU – kommissionens talesperson i handelsfrågor uppgav för ett antal månader sedan på kommissionens svenska hemsida att Internet inte ingår i ACTA – förhandlingarna, vilket ju stämmer med Näringsutskottets ledamöters debattartikel. Så frågan är om dess information kommer därifrån eller om någon också desinformerat kommissionen!

  2. Pingback: Techrisk » Telekompaketet

  3. Pingback: Telekompaketet slutförhandlat efter tveksam kompromiss « DOOM4

  4. Pingback: Tommy k Johanssons blogg om datorer & Internet