Vem bryr sig om föräldralösa verk ?

Liberated Games försöker de spara vårt kulturarv. De får rättighetsinnehavarna av gamla spel att släppa dem fria och på sätt göra det lagligt att sprida verken på nätet. De är inte ensamma i sina försök att spara vårt kulturarv Project Gutenburg sparar engelska böcker där upphovsrätten gått ut, Projekt Runeberg sparar svenska och andra nordiska böcker där upphovsrätten gått ut och på Internet Archive så sparar de Internet.

Google books är ett projekt där böcker som inte längre trycks skall få spridas av google och så får upphovsmännen betalt via att google säljer annonser när de visar böckerna på nätet. Tyvärr så gäller det inte svenska böcker utan gäller bara engelskspråkig litteratur.

C64.com så finns information om den gamla Commondore 64 – en gammal speldator och tidigt en av de mest spridda datorerna med tusentals spel. Här finns även abondonware eller föräldralösa verk. Datorprogram där ägarna av verken inte längre tillhandahåller och säljer dem men samtidigt riskerar att försvinna för alltid om ingen tar hand om dem och ser till att de överlever för framtiden.

Föräldralösa verk finns av alla kategorier och är ett reellt problem. Dels att kulturarvet ligger overksamt utan att någon får ta del av det och dels att de kan riskera att försvinna då de är sparade i dataformat ingen längre kan läsa och/eller riskerar att förstöras för att de är ofta inte lika hållbara som rosetta-stenarna.

Därför är det trevligt och läsa Christian Engströms blogginlägg där han tar upp JURI möte om orphaned works – föräldralösa verk. En lösningsförslag är att alla måste registrera sina verk efter en viss tid.  Om de inte gör det så kommer alla verk äldre än det anses vara föräldralösa och därmed förlora upphovsrätten. Det skulle då innebära att de verken kan spridas fritt.

I praktiken skulle detta förslag innebära att upphovrätten minskas till den tidsperioden och endast verk som då efter det har ett ekonomiskt värde skulle fortsätta och vara skyddade. Många av dagens verk skulle då bli fria att t.ex. sprida på Internet. Verken skulle då inte längre vara föräldralösa utan skulle får en stor mängd föräldrar som sprider dem fritt över hela Internet.


One Response to Vem bryr sig om föräldralösa verk ?

  1. Pingback: A librarian’s views on orphan works « Christian Engström, Pirate MEP