Har Wikipedia förlorat sitt ursprungliga mål ?

”Men Wikipedia är mer än en webbplats. Vi delar ett gemensamt syfte: Föreställ dig en värld där varje person har fri tillgång till mänsklighetens samlade kunskap. Det är vårt mål.” — Jimmy Wales Wikipedia

Wikipetter är en gammal – i Internettid – benämning på en person på WIkipedia med åsikten att denne kan allting bättre än andra och inte tvekar och upplysa världen om detta genom att aggressivt radera nytt innehåll på Wikipedia. De är inte ensamma varje dag så raderas 100-150 artiklar från Wikipedia.

Hur kan Wikipedia innehålla mänsklighetens samlade kunskap om så många nya artiklar raderas varje dag. Wikipettrar raderar varje dag en del av den kunskapen man ursprungligen tänkte sig skulle finnas där.

Idag verkar Wikipedia vara mera intresserad att bli ett uppslagsverk än en samlingsplats för mänsklighetens samlade kunskap. Det är inget fel iofs att vilja bli ett respekterat uppslagsverk – men samtidigt så verkar det inte ha varit målet när Wikipedia startades – för då skulle all kunskap ingå. Idag är målet att  Wikipedia bara innehålla en introduktion till all världens kunskap – resten av kunskapen får man hitta någon annanstans.


One Response to Har Wikipedia förlorat sitt ursprungliga mål ?

  1. Nja, riktigt så enkelt är det inte att Wikipedia först hade tänkt sig att bli en sak och sedan har man smalnat av. Wikipedia har alltid haft målet att bli ett uppslagsverk, se http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedias_historia. Citatet från Jimmy Wales handlar om hur Wikipedia inte bara har som målet att bli ett uppslagsverk i mängden, som visserligen innehåller rätt mycket information, men med hjälp av samarbete mellan alla typer av människor, fria licenser och obegränsat utrymme skulle bli något mer. Målet var att samla kunskap från hela mänskligheten (inte bara från avlönade forskare som fick si och så mycket utrymme på sig). Om du tittar på http://sv.wikipedia.org/wiki/Special:Logg/delete kan du se att de flesta artiklar som raderats inte är särskilt mycket ”kunskap”, och ibland knappt är ”mänskliga” heller. Självklart begås misstag, men artiklar som raderats felaktigt återställs eller återskapas, och när de innehåller information som kan betraktas som relevanta (någonstans måste man ju dra gränsen, http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Relevanskriterier ) får de definitivt vara kvar (så länge de inte bryter mot t.ex. lagar). Skulle du nu ändå uppfatta det så att för många artiklar raderas, får du gärna tycka till – men gör det då där det spelar någon roll, till exempel http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Sidor_f%C3%B6reslagna_f%C3%B6r_radering.

    Med vänliga hälsningar,

    Lennart Guldbrandsson, som du nyss länkade till