TeliaSonera förlorade IPRED-mål.

Nu har TeliaSoneras IPRED-dom kommit och tingsrätten har i stort gått på precedensen från hovrätten bedömningar. Södertörns tingsrätt väljer liksom tidigare hovrätten att helt ignorera TeliaSoneras invändningar på att informationen inte skall få lämnas ut och dömde TeliaSonera och lämna ut informationen om Swetorrents eller drabbas av ett vite om 750 000 kr.

Teliasonerna funderar på att överklaga domen.  Själv har jag länge ansett att Datalagringsdirektivet skulle göra IPRED-lagen tandlös men med hovrättens och dagens beslut i tingsrätten verkar domstolarna tycka annorlunda och bryter igenom internetleverantörernas kunders lagstadgade skydd.

En pikant detalj i ärendet är att Södertörns tingsrätt i sitt pressmeddelande avslöjar IP-adressen och tidpunkten som eftersöks i informationsföreläggandet. Datainspektionen har tidigare sagt att IP-nummer är att likställa med personuppgift enligt Personuppgiftslagen så man kan fråga sig om domstolen verkligen har rätt att avslöja dessa personuppgifter om en tredje part i målet.   Iofs så står det i domslutet men frågan är om man verkligen skall publicera dessa uppgifterna i ett pressmeddelande från tingsrätten ?