IPRED: HD tar upp Ephone-fallet

Högsta domstolen har nu beslutat att ta upp Ephone-fallet gällade ftp-servern med ljudböcker genom att ge prövningstillstånd till bokförlagen. Fallet kommer därmed att tas upp i högsta domstolen för avgörande.

Det är alltså målet där Ephone vann i hovrätten och slapp ge ut uppgifter enligt IPRED om sina kunder då hovrätten fann att genom att det krävdes konto på server med användarnamn/passord så var innehållet inte spritt till allmänheten. Hovrätten kritiserade samtidigt bokförlagen för att de inte talade om hur de fått tillgång till konto på server.

Fallet är självklart mycket intressant då det avgör en viktig del  om läget för privata ftp-servrar och rättsläget i övrigt gällande IPRED.  Det faktum att hovrätten var oenig i domslutet gör att HD bedömning får anses osäker. Men min egna uppfattning är att Hovrättens dom var korrekt och att om inte bokförlagen kan visa på att konton till servern var spritt till ett stort antal personer så har jag svårt att se hur de skall få ändrat domslut.


One Response to IPRED: HD tar upp Ephone-fallet

  1. Pingback: Första IPRED-mål | ladydayana