Licens för video på nätet är brott mot EU-direktiv.

Nu kommer uppgifter om att Italien och Frankrike tänker sig införa licenkrav på alla som vill sprida video-filmer på nätet. Enligt uppgift är det EU-direktivet Audiovisual Media Services Directive 2007/65/EC de grundar sig på. Det är i min mening ett stort ingrepp i medborgarnas rätt till att yttra sig genom att bara låta licensierade medborgare få yttranderätt.

Men problemet är att det vill inte direktivet:

” (15) Inga bestämmelser i detta direktiv bör ålägga eller uppmuntra medlemsstaterna att införa nya licens- eller tillståndssystem för någon typ av audiovisuella medietjänster.”

Så nej inga nya licenser skall införas enligt EU. Men kanske är det så att de tänker sig samma licenser som TV-bolag. Vad säger direktivet om det:

 ” (16) I detta direktiv bör definitionen av audiovisuella medietjänster omfatta endast sådana audiovisuella medietjänster – oavsett om det rör sig om tv-sändningar eller beställtjänster – som är massmedier, dvs. som är avsedda att tas emot av och kan tänkas ha en klar påverkan på en betydande andel av allmänheten. Tillämpningsområdet bör begränsas till tjänster enligt definitionen i fördraget och bör därför omfatta alla typer av ekonomisk verksamhet, även public service-företagens verksamhet, men bör inte omfatta verksamhet som primärt har icke-ekonomiska syften och som inte konkurrerar med tv-sändningar, såsom privata webbplatser och tjänster som innebär tillhandahållande eller distribution av audiovisuellt innehåll som framställs av privata användare i syfte att delas och utbytas inom intressegrupper.”

Direktivet säger därmed klart nej till licenskrav för privatpersoners video och Italien och Frankrike bryter därmed mot EU-direktivet om de gör så.

Men kanske då youtube som är kommersiell aktör måste skaffa licens – vad säger direktivet om det:

  ”(19) I detta direktiv bör definitionen av ”leverantör av medietjänst” inte omfatta fysiska eller juridiska personer som endast överför program för vilka tredje man har det redaktionella ansvaret.”

Det betyder att youtube behöver ingen licens för youtube har inte det redaktionella ansvaret. Det redaktionella ansvaret har den användare på siten som laddar upp innehållet.

Kan någon vara så snäll och stämma Italien och Frankrike inför EU-domstolen för brott mot EU-direktivet om dessa lagar går igenom ? Tyvärr så är jag inte förvånad över att dessa typer av lagförslag kommer från dessa länder då det är i detta länder inom EU som det i dagsläget verkar finnas ledare som gärna bryter mot landets grundlag eller ägnar sig åt nepotism.


5 Responses to Licens för video på nätet är brott mot EU-direktiv.

 1. Pingback: Datalagringen: Vad menar MP egentligen? // Skivad lime

 2. Pingback: Dynamic Man » “Flygbladslicensen, tack”

 3. Pingback: Youtube och friheten att ladda upp videos | Sultans Blogg

 4. I huvudsak håller jag med; direktivet självt verkar motsäga den tolkning som italienarna vill ge det. Man kan möjligen fråga sig hur strängt direktivet skall tolkas, med tanke på användningen av ordet ”bör” – jag har inte läst resten av direktivet, så jag vet inte i vilken mån detta kan kontrasteras mot ett hårdare ”skall” och alltså inte vara absolut tvingande. Jag är absolut ingen vän av sådana hårklyverier, men vi vet av erfarenhet från CCI-direktivet (om mjukvarupatent) för några år sedan att EU-juristerna kan haka upp sig på sådant; då rörde det huruvida det finns ”datorprogram” som inte är ”datorprogram i sig”, alltså den rent språkliga innebörden av uttrycket ”i sig” (”as such”)!

  Jag vill däremot invända mot din tolkning av artikel (19), för vad den säger mig är att man velat skilja TV-stationer (SVT) från signaldistributörer (Teracom). SVT har givetvis det redaktionella ansvaret för sina programtablåer, Teracom har det inte (även om Teracom måhända kan välja vilka TV-stationer de tecknar avtal med). De som tillhandahåller de enskilda programinslagen (filmare, manusförfattare, andra produktionsbolag) nämns inte alls i artikeln, även om de också har redigerat sina egna bidrag. Artikeln tycks förutsätta att det alltid finns en TV-station eller motsvarande mellan den enskilda bidragslämnaren (som inte förfogar över någon egen ”sändare”) och den stora massan ”tittare”.

  Är YouTube en sådan ”TV-station”? Både ja och nej, tycker jag. Du har rätt i den meningen att YouTube inte har någon vanlig redaktion som bland inskickade bidrag väljer ut det som skall sändas, utan allt som skickas in av någon användare visas ju direkt, utan redaktionell förhandsgranskning eller godkännande.

  YouTube förbehåller sig dock möjligheten att granska i efterhand och plocka bort sådant som de inte anser sig kunna försvara rättsligt eller etiskt, exempelvis sådant som hävdas utgöra intrång i upphovsrätt, eller som används i brottsliga syften. Den här tidvis hårdhänta efterhandsgranskningen (särskilt tystandet av ljudet på mängder av amatör-remixar enligt påbud från underhållningsmonopolet) är den främsta orsaken till att jag inte är heltänd på att lägga upp fler av mina filmsnuttar på YouTube, då jag inte vill medverka i någon så markant ”friserad” skildring av samtiden.

  Detta anser jag är tillräckligt för att betrakta YouTube som den ”tredje man” vilken artikel (19) tillskriver det redaktionella ansvaret. Som användare av YouTube redigerar jag endast mina egna bidrag, men jag har inte del i något redaktionellt ansvar för YouTubes hela utbud. Att YouTube inte utövar detta ansvar på samma sätt som en vanlig TV-station innebär inte att de inte har detta ansvar eller att det i princip kan skjutas över på användarna och utövas kollektivt.

  Teracom i mitt exempel ovan motsvaras på Internet i stället av Telia, Sprint, UUNET och de andra operatörer som endast förmedlar trafiken, inte lägger sig i innehållet (dem vi kräver nätneutralitet av).

  Om italienska myndigheter skulle upptäcka att Google/YouTube har etablerat sig i Italien, så tror jag inte att de skulle tveka att betrakta företagets verksamhet som licenspliktig under den föreslagna lagen (en licens som de troligen ändå skulle erhålla, mot att de vid behov tar sitt ”redaktionella ansvar” och plockar bort de videosnuttar som misshagar antingen den världsliga eller den kyrkliga makten i Rom). Huruvida de dessutom tänker kräva att YouTube lämnar ut uppgifter om vilka som laddat upp de nämnda bidragen för att lagföra dem i Italien (om de är hemmahörande där) får framtiden utvisa.

  Direktivet är knappast skrivet med baktanken att vem som helst skall kunna undgå att tillämpa det genom att sända allting utan några redaktionella ingrepp alls. Att direktivet synbarligen erkänner existensen av Internet och därmed förknippade kulturyttringar hindrar inte att det i sak är utformat med sikte på förra århundradets kommersiella massmediestrukturer, i stället för ett gränslöst medium där alla talar med dem det behagar.

 5. Härligt att EU-direktiven kan komma till allmänhetens nytto för en gångs skull, och ett riktigt bra research-arbete ifrån dig. Intressant också att våra svenska media inte verkar intresserade av att göra denna research.
  Men jag tycker nog att domstol är fel väg att gå. Det är dessutom den långsammaste vägen.
  Vi skulle ju med fördel kunna kontakta Henrik Alexandersson, som kan föra fram en förfågan till PPs represantant i EU. Han borde ha bäst chans att få EU att trycka på Franktike och Italiens regeringar i frågan.