SWIFT data på vift från EU ?

USA vill att EU ger dem rätt att söka i SWIFTs data över EUs sekretessbelagda banktransaktioner. Det har lett till stridigheter inom EU mellan parlamentet, komissionen och ministerrådet.

SWIFT  – Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – har ett system för att flytta pengar mellan banker världen över och används för miljontals transaktioner varje dag och är väldigt viktigt för världshandeln.

Striden i EU handlar om dels avvägningen mellan avslöjandet av sekretessbelagda uppgifter och behovet av att kunna ta del av dem för brottsbekämpning. Men har även blivit en bricka i det fortsatta kampen mellan de 3 viktiga lagstiftande delarna av EU – kommissionen, ministerrådet och parlamentet om makten över EU.

EU diskuterar frågan nu i eftermiddag.  Parlamentet har hotat att stoppa avtalet.

Uppdatering:   EUs människorättutskott valde att säga nej till SWIFT-avtalet och det ger då indikation på att även EU-parlamentet kommer säga nej. Men man vet aldrig – det är nu de fula metoderna och påtryckningarna kommer fram för att pressa igenom avtalet.


Comments are closed.