Patenttrollen Bill Gates och Steve Jobs

Jonathan Schwartz var förut CEO för Sun Microsystems och berättar på sin blogg om samtal där han hotades av två patenttroll.

Första patenttrollet: Bill Gates, Microsoft

Bill träffade Jonathan och begärde att Sun skulle betala en licens för alla nerladdningar av OpenOffice.com till Microsoft för de hade patent.

Jonathan kontrade då med att han hade patent på Java-teknik och då dot net var väldigt lik Java så ville då självklart Sun ha licenspengar av alla försäljningar av Windows.

Bill Gates gav upp att försöka få licenspengar för OpenOffice.org. Patenttrollet hade gjort sitt bluff och blivit synad.

Andra patenttrollet: Steve Jobs, Apple

Steve kontakta Jonathan och ville att Sun skulle betala licenspengar för Project Looking Glass som var Sunsprojekt för att skapa ett användargränssnitt till Linux och om de inte gjorde det skulle de stämma Sun för intrång.

Jonathan påpekade då att Sun ägde några patent själva på operativsystem och att Apples product Keynote liknande Suns produkt Concurrent.

Steve gav upp sina försök att få Sun att licensiera sin produkt och ännu en patentbluffare hade blivit synad och förlorat.

Man kan även se det från andra sidan – två företag med patent och produkter kunde inte försvara sina paten för att de själva visade sig använda andras patent.

Hade Bill och Steve envisas så hade de enda vinnarna blivit alla jurister som då hade fått mycket stora belopp för att avgöra det hela.

Trots patent så kunde inte Bill och Steve skydda sina produkter mot konkurrenter. Skälet till det är  att patent är som atombomber.Även om du har en atombomb själv – om motståndaren har en atombomb så kan du inte bomba för du förstör även för dig själv. MAD – mutual assured destruction – båda företagen hade lidit stort om de envisats att försöka få andra och efterleva deras patent.

De enda man kan  stoppa eller få att betala hutlösa patentlicenser är av de som inte har råd att skaffa egna atombomber – dvs småföretagen. Alla stora företag ser till och skaffa sig atombomber för det är nödvändigt för deras överlevnad.

En lösning till hela problematiken är att införa kärnvapennedrustning och sluta att ge företag patent. Gör man inte det så kommer till slut de enda företag som kan tjäna pengar på patent vara advokater och företag som själva inte har några produkter de säljer så de kan inte göra sig skyldiga till patentintrång.

Dess företag finns idag och kallas av gemene man för patenttroll.

PS Jag läste om det hela på Groklaw.


3 Responses to Patenttrollen Bill Gates och Steve Jobs

  1. Mycket bra liknelse. Patentsystemet har helt havererat. Grundiden är nog bra men det måste skäras bort mycket av den nuvarande praxisen.

  2. ”Sådan finns ju dock inte i europa”

    När ska folk fatta att mjukvaruparent beviljas hela tiden i både europa och i sverige?

    Man kallar dem bara metodpatent istället. Detta har pågått i över ett decennium och är idag praxis och helt standard. Troligtvis är det därför det är så relativt liten lobby bakom att införa mjukvarupatent, de finns i praktiken redan och beviljas slentrianmässigt.

  3. Den här utläggningen kanske inte visar att alla patent är skit, men det visar däremot att mjukvarupatent är skit. Sådan finns ju dock inte i europa. Men grundproblemet i mjukvarupatent är ju att man kan patentera extremt simpla saker som vem som helst kan komma på, typ Facebooks news-feed patent, och det gäller i viss mån vanliga patent också. Man kan ju typ få patent för att använda en knapp för att starta program, och sedan får ingen annan utvecklare använda knappar för att starta program.