SSU okunniga om varumärken

Tidningarnas Telegrambyrå  tar upp att SSU tagit ’patent’ på ordet alliansen. Det är fel på så många plan:

– För det första så kan man inte ta patent på ord

– För det andra så kan man inte ta patent på andras inarbetade varumärken som då alliansen måste anses vara.

Så en ren idioti-artikel från TT alltså.

Det hade varit mera intressant och se TT vinkla det för vad det verkligen är – ett bevis på att SSU är helt okunniga inom immaterialrätten om de tror de kan få registera ordet alliansen som de säger till Resumé.

Det är patetiskt TT. Det är patetiskt Resumé. Det är patetiskt SSU.


4 Responses to SSU okunniga om varumärken

  1. Dessutom: det går bara varumärkesskydda varor och tjänster. Politisk verksamhet faller inte under varumärkesskydd alls.

    Det märks av att man klassificerat varumärket inom

    41. Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.

  2. Å andra sidan så är ju knappast högerblocket de första att kalla sig alliansen, så utspelet kan ju få effekten att inte heller de kan använda namnet.

  3. Inarbetade varumärken var det ja, som om de fyra borgerliga skulle ha varit först med att kalla sig för ”allians”…

  4. SSU har ansökt om varumärkesskydd/märkesskydd – inte patent. Det är journalister som ständing blandar ihop detta med patent vilket är nåt helt annat. Men nu är det så att SSU gör intrång på annans verk om det avser ett märke och intrång på ett redan inarbetat namn så dom kommer inte att få ansökan beviljad. Vad SSU i stället gör är att göra sig 1) löjliga och 2) göra ännu mer reklam för Alliansen.