EU: Datalagringsdirektivet har stora brister.

När EU införde datalagringsdirektivet så var det uttalade syftet att bekämpa brott. Enligt EUs egen undersökning av hur det gått med datalagringsdirektivet där det införts så har det visat sig att datalagrinsdirektivet har varit helt overksamt i att förhindra brott.

Trots det anser EU-länderna att direktivet minskar antalet brott.

Hur går det ihop ?

Tyvärr så verkar det finns en tro att åtgärderna fungerar som länderna tänkt de skall fungera än hur de verkligen fungerar. Ett önsketänkande helt enkelt.

Det finns många områden där det finns ‘officiella sanningar’ där dessa är helt fel och ger motsatt effekt men tack vare de ‘officiella sanningarna’ så ogfrågasätter men inte detta faktum.  Exempel på ‘officiella sanningar’ som inte alltid är korrekta:

– Övervakning leder till färre brott. Nej, det gör det inte – vad som vanligtvis händer är att brotten begås på andra platser – antalet brott minskar inte.

– Patent är bra för ekonomin.  Det stämmer inte.  Forskning av Nobelpristagaren Eric S. Maskin visar på att patent  leder till mindre forskning och utveckling och att den negativa påverkan ett patentmonopol  överväger mera än alla positiva faktorer. Patent leder till mindre forskning vilket i sin tur leder till sämre tillväxt i samhället.Patent är dåliga för ekonomin.

– Fildelning kostar mycket för samhället. Verkligheten  är att alla katastrofsiffrorna över kostnaderna för fildelningen är tagna helt ur luften och har ingen som helst förankring i verkligheten.  Fildelning är inte alls så dålig för statens om upphovsrättindustrin vill påskina och det begås inte så många intrångs som upphovsrättindustrin vill påskina eftersom det tydligen är så att i många fall så klagar de på helt laglig användning av verk.

Personligen anser jag att de kraftiga intrången i den personliga integriteten inte gör att datalagringsdirektivet har ett berättigande.

Stoppa datalagringsdirektivet rösta på Piratpartiet i valet 2009.

Andra som tar upp datalagringsdirektivet: ACTA-bloggen, Otyg, Futuriteter.


Comments are closed.