Västmanlands landsting avskaffar råden.

Västmanlands landsting har valt att avskaffa råden. Pensionärsrådet, handikappsrådet och barn och ungdomsrådet finns inte längre.

I stället tänker sig landstinget att införa ett årligt ting där då alla grupper samtidigt kommer få möjlighet att göra sina röster hörda och föra en dialog med landstinget. Tyvärr är många av intresseorganisationerna starkt kritiska till detta förslag.

Det känns inte bra att man från landstinget inför en förändring som inte de organisationer man skall lyssna till i viktiga ärenden inte gillar. Det känns dumt att förarga landstingets samtalspartnets och ensidigt införa nya rutiner.


One Response to Västmanlands landsting avskaffar råden.

  1. Nu känner jag mig som en språknazist men formuleringen ”Det känns inte bra att man från landstinget inför en förändring som inte de organisationer man skall lyssna till i viktiga ärenden inte gillar.” innehåller en spännande dubbel negation som du kanske inte riktigt menade… 🙂