Falkvinge Säpo och grundlagen.

När man utformar lagarna i ett land så måste man inte bara tänka på hur lagarna efterlevs när man själv sitter vid makten. Man bör även tänka på att utforma dem så att de är bra när ens främsta politiska motståndare sitter vid makten. Man vill då gärna se att det finns tillräckligt med kontroller inbyggda så de inte kan missbruka sin makt.

I Sverige är det grundlagarna uppgift att säkerställa att människors rättigheter säkerställs. Genom att det krävs två beslut på vardera sidan av ett val för att ändra grundlagen så innebär det ett visst skydd mot att skrupulösa politiker tar bort våra lagstadgade grundläggande tryggheter.

För att skydda ett land behöver man även militär för att förhindra militära anfall som tar bort rättigheterna. Man behöver då även poliser som skyddar medborgare från allehanda brottslingar. En speciell del av det är Säkerhetspolisen med ansvar för författningsskyddet – att stoppa våld, hot och tvång i avsikt att förändra Sveriges demokratiska styrelseskick.

Men vad händer då det är Säpo som är ett av de större problemen och den organisation som förstår våra grundlagsskyddade rättigheter, Vad händer så Säpo använder sina tvångsmedel och förstör medborgarnas rättigheter ?

Åklagaren lägger ner fallet ?!?

När någon enskild gör fel så är det enkelt att väcka åtal. Men då det är högste chefen som är ansvarig och medverkar till att det blir systemfel i hela organisationen så medborgarnas rättigheter försvinner; då lägger åklagaren ner fallet.

Uppenbart är det så att det krävs bättre översyn av Säpos aktiviteter då detta systemfel tydligen har funnits under mycket lång tid. Det är viktigt att det finns kontrollmöjligheter och möjlighet att rätta till dessa typer av systemfel tidigt. Vi vill inte att de fortsätter och blir inbyggda i systemet och korrumperar andra delar av verksamheten.

Det behövs uppenbarligen bättre översyn av Säpos verksamhet för att den skall fungera optimalt. Det enda skälet till att det uppmärksammandes denna gång var att det kom en ny Säpo chef som uppmärksammande felet. Detta är den typ av fel som en kontrollinstans av Säpo borde hitta. Att dettasystemfel inte hittades av kontrollinstanserna tyder även på ett systemfel inte bara på Säpo utan även i den demokratiska kontroll som finns för att se till att Säpo fungerar korrekt.

Falkvinge varnade tidigt , Mikael Nilsson noterar att det inte går att lita på Säpo och emma tänker tanken att det får inte vara så att vem som är chef på Säpo som avgör hur de agerar. 


2 Responses to Falkvinge Säpo och grundlagen.

  1. Det är den snälla tolkningen. Den elaka tolkningen (konspiratoriska) är att alla varit fullt medvetna om att det inte stått rätt till (av alla inblandade parter), men man hoppas inte att någonting ska komma fram offentligt. Skulle det göra det, så har man redan förberett sig (tillsammans med åklagaren) att man åberopar inkompetensbegreppet.

  2. Jag tror inte jag märkt så lite väsen från politikerna sen Horntulls Hooligans. Vågar man gissa att det är politiskt känsligt.