Patent hindrar forskningen

”Det har blivit enklare att hävda äganderätt till upptäckter än tidigare”

— Caroline Pamp, forskare vid Göteborgs Universitet.

I sin avhandling  ”Intellectual Property in Science” tar Caroline Pamp upp det faktum att patent används för att stoppa universitetens forskning.

Det experimentundantag som finns i patentlagstiftningen gör att man får forska på patentet men det ger inte rätt att forska med hjälp av patenterad uppfinning – för det krävs att universiteten tecknar kontrakt med uppfinnaren att få användas dennes patent. Patent gör det mera krångligt,  fördyrar forskningen för universiteten och kan även en del fall helt stoppa universitetens möjlighet till forskning – i de fall de inte får licens att använda patentet till en rimlig kostnad och därför tvingas lägga ner forskningen.

Piratpartiet vill ta bort möjligheten att ta patent vilket därmed hjälper universiteten att forska vidare utan att hotas av patent.


One Response to Patent hindrar forskningen

  1. Caroline pamp är inte alls så negativ som du påstår. Bla är ju första meningen i artikeln att ” Patent och andra immateriella rättigheter kan bidra till att göra forskningsresultat mer tillgängliga.” Dessutom experimentundantaget fungerar i de flesta fall och i vissa avseenden är patentering mer öppen väg att gå än publicering. (en orsak som caroline pamp inte berör är att patent många gånger är bättre beskrivna en protokoll i publikationer). Samtidigt har jag själv forskat på universitet via kontrakt och det fungerar oftast utan problem.

    Dessutom tar du bort patent, så har du ingen komersiell läkemedelsforskning. Det skulle vara en katastrof.