Patent kostar mer än de smakar

Enligt en undersökning av alla aktiebolag på börserna i USA så betalar företagen mer i kostnader för patent än vad de får in för sina egna patent.Patent kostar mer än det smakar för aktieägarna.

För noterade företagen i USA är patent generellt en ren kostnad. Piratpartiet vill hjälpa dessa företag genom att ta bort patent. Piratpartiet politik leder till högre vinster för USA-företag och därmed högre vinster för aktieägarna. Piratpartiets målsättning att ta bort patent är bra för aktieägarna.


Comments are closed.