Prövning av Ipred i Hovrätten

Telia har förlorat igen i Swetorrent-fallet. Hovrätten dömde till filmbolagens fördel och avslog Telias invädningar. Hovrätten dömde Telia att avslöja informationen om vem som ligger bakom Swetorrents eller betala skadestånd på 60 000 kr. Dessutom tvingas Telia betala motståndarsidans rättegångskostnader.

Telia överväger såklart att gå vidare och överklaga domen till högsta domstolen. Hovrätten ansåg inte att datalagringsdirektivet kan stoppa Ipred-lagens informationsföreläggande som Telia hävdad.

Man kan fråga sig varför de fortfarande envisas att försöka stoppa fildelningen – då den uppenbart är bra för deras affärer och leder till ökad försäljning ?

Piratpartiet vill riva upp Ipredlagstiftningen.


One Response to Prövning av Ipred i Hovrätten

  1. När lagen antogs skulle den användas mot upphovsrättsbrott. Nu går den tydligen att använda för medhjälp till upphovsrättsbrott också.

    Eller finns det några tecken på att hemsidan olovligen innehöll upphovsrättsskyddat material? Kan man läsa mer om det här någonstans?