Dina bankdata till USA ?

Enligt uppgift så skickas en mängd oskyldigas bankdata till USA. De bankdata som de skickar är dina och mina bankdata.

SWIFT är ett system för att överföra betalningar mellan banker över hela världen. SWIFT-avtalet mellan EU och USA innebär i praktiken att man i bulkformat överför transaktionsdata till USA från SWIFT i EU.
När EUs bankdata sprids till USA så säljer man även ut EUs framtida konkurrenskraft genom att SWIFT-data lätt kan använda för företagsspioneri.


Comments are closed.