Fildelning ökar kreativiteten

Enligt en forskningsrapport så har fildelningen inte lett till att kreativiteten minskar utan tvärt om det har lett till en kraftig ökning av kreativiteten hos kreatörerna.

Vad rapporten visar på är att de som drabbats av fildelningen är musikindustrin medan kreatörerna de som skapar musiker har ökat antalet låtar som getts ut. År 2000 gavs det ut 35,516 album medan sju år senare så var siffran upp i 79,695 album. Det visar på att trots vad musikindustrin påstår så har fildelning lett till ökad kreativitet i musikindustrin. En stor del av ökningen kommer sig i att 25,159 album var enbart digitala – och gavs inte ut på CD.

Lagar som IPRED och ACTA verkar inte behövs – artisterna verkar skapa en mängd nya verk trots eller kanske snarare tack vare fildelningen.


One Response to Fildelning ökar kreativiteten

  1. For sake of full disclosure så innehåller samma rapport en pekpinne at piratkopieringen har bidragit till sämre intäkter för rättighetsinnehavarna. Dock så säger man att de minskade intäkterna bara är en bråkdel av vad som påstås av rättighetsinnehavarna samt att kretiviteten har ökat och valfriheten för konsumenterna ökat.

    Mvh
    Fredrik Larsson