Googledata lämnas ut

De data Google samlat in i sina insamlingar över världen måste nu lämnas ut till myndigheterna i Tyskland, Frankrike och Spanien.

Det många är upprörda över är att Google har samlat in information om öppna hotspots – lokala privata öppna trådlösa nätverk. Många med egna nätverk har ofta inte säkrat upp dem tillräckligt bra så att utomstående kan komma in genom dem.


Comments are closed.