Sd vill ta bort sina kandidaters rösträtt

Sverigedemokraterna vill inte att utländska medborgare skall få rösta i lokala val i Sverige. Flera av Sverigedemokraternas kandidater är utländska medborgare. Sverigedemokratern vill därmed ta bort sina egna kandidaters rösträtt.

8 § Om en förtroendevald upphör att vara valbar, upphör också uppdraget genast. Fullmäktige får dock besluta att en förtroendevald som valts av fullmäktige får ha kvar sina uppdrag under återstoden av mandattiden. Lag (2002:249).
— Utdrag ur kommunallagen.

Vill härmed gratulera alla de som ställer upp i valet för Sverigedemokraterna vars rösträtt de vill ta bort. Det är nämligen så att har man inte rösträtt så är man inte valbar enligt svenska vallagen. Vallagen säger även att när man förlorar sin valbarhet så förlorar man även sin fullmäktigeplats. Det betyder att alla dessa kandidater på listorna som inte är svenska medborgare och röstas in kommer förlora sina fullmäktigeplatser om Sverigedemokraterna får som de vill.

Frågan är om kandidaterna för Sverigedemokraterna ens är medvetna om det faktumet ?


3 Responses to Sd vill ta bort sina kandidaters rösträtt

  1. Pingback: Sverigedemokraterna vecka 25 | Sverigedemokraterna.de

  2. Pingback: Tweets that mention Anders S Lindbäck @ Kunskapssamhället » Sd vill ta bort sina kandidaters rösträtt -- Topsy.com