USAs STIM aka ASCAP jihad mot den fria kulturen

STIM har en motsvarighet i USA den organisationer heter ASCAP (American Society of Composers, Authors and Publishers). ASCAP företräder musikskaparna och liksom STIM samlar de in pengar och delar ut till all medlemmar. ASCAP har förklarat jihad mot den fria kultiren och startar nu en kampanj för att olagligförklara de fria licenersna som Creative Commons och General Public License och förbjuda musiker att använda dessa licernerna för sin musik.

I USA konstitution ståd dock ”Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.”

EFF och andra organisationer försöker att utbilda ASCAP genom att skicka dem brev och förklara för dem att de missförstått allting.

Så hur har de tänkt att stoppa folk att lagligen utnyttja sina rätter enligt USA grundlag som säger att alla har rätt att yttra sig ? Men sådana petitesser brukar inte stoppa upphovsrättsmaffian.


3 Responses to USAs STIM aka ASCAP jihad mot den fria kulturen

  1. Pingback: Tweets that mention Anders S Lindbäck @ Kunskapssamhället » USAs STIM aka ASCAP jihad mot den fria kulturen -- Topsy.com

  2. Hej,

    I USA fungerar inte STIMorganisationerna som i Sverige (eller större delen av Europa). I USA är stämingar ganska valiga tex men i Sverige brukar man försöka komma överens och kompromissa så att olika intressen skall kunna bli tillgodosedda.

    Tyvärr så har kompromissvilligheten inte varit så stor hitintills heller i Sverige utan det har varit svart eller vitt, inga lösningar och bara anklaglser. Det är ett vanligt problem med lagstiftning att olika intressen krockar och om det skall bli rättsfall varje gång kommer de som har mest reusurser att oftast få sin vilja igenom. Vill man hjälpa enskilda artister och låtskrivare skall man inte tvinga fram domstolstvister varje gång för det har en ensam privatperson inte råd med…

  3. Hej,

    När du nämner STIM så många gånger i ditt inlägg (om än bara för att tydliggöra vad ASCAP är för organisation) kan det kanske vara bra att visa på det faktum att STIM gått motsatt väg och istället ändrat i sina avtal för att upphovsmannen skall kunna välja att använda Creative Commons om man så vill. Tack annars för din vilja att belysa viktiga frågor i en alltför ofta ytlig diskussion.