EU massövervakning av vanliga människor

EU har 18 stora databaser där uppgifter om vanliga människor finns med. Ett exempel är SIS 1 och 2 (Schengen Information System) som förra året fick över 31.6 miljoner noteringar.

Problemt ligger i att alla dessa register har då någon sorts bra motiv till varför de finns – men tillsammans så blir det väldigt mycket data som sparas om alla människor.

Ett stort problem är att man idag inte kan få reda på vad som lagras om en i dessa register och då många register är hemligstämplade. Ceciala Malmström vill därför öppna upp registren så vi skall få reda vad som står där.