EU-TFTP – EUs Bank-datalagring av SWIFT-data

Många inom EU-parlamentet verkar ha bestämt sig för att acceptera en ’kompromiss’ gällande SWIFT-avtalet och lösningen är att EU skapar en stor Bank-datalagringscentral där alla europeiska banktransaktioner lagras så de kan kontrollera exakt vad för överföringar du har gjort och använda det emot dig.

Grattis EU-medborgare välkommen till boken 1984. EU verkar just nu gå på en linje som innebär ett totalitärt övervakningssamhälle där alla sorters data som kan sparas om användarna sparas. Inte för att de behövs – utan mera för att de kan vara bra att ha någon gång i framtiden du just du klassas som terrorist.
Mark Klamberg ställer frågan – varför ändrar man inte SWIFT-systemet så de tvingas kunna skicka enskilda förfrågningar och inte skicka BULK-data till EU och USA +

Men inte nog med det – under tiden som EU_TFTP inte finns så kommer man automagiskt att överföra alla dessa bankdata till USA så får USA sköta det hela.
Enligt Mark Klamberg finns det vissa som är emot det hela – och det är självklart Piratpartiets MEP som kämpar hårt för att stoppa det hela. Men som vanligt verkar socialisterna och de konservativa fortsatt sitta stadigt i samma båt och kommer rösta igenom det hela i EU-parlamentet.


Comments are closed.