Vad döljer Astrid Lindsgrens sjukhus ?

Vid FRA-lagens införande så var det många som sade att har man inget att dölja så borde man inte oroa sig för lite övervakning.

På Astrids Lindsgrens sjukhus har arbetsmiljönämden slagit larm för personalen känner så övervakad att de blir stressade och rädda.

Många föräldrar har börjat att fotografera sina sjuka barn och den medicinska utrustningens inställningar och lägga upp den på Internet. Ibland har då personalen kommit med på bilderna och det har gjort att personalen känner sig övervakad.

Så vad har personalen på Astrids Lindgrens sjukhus att dölja ? För uppenbarligen har den något att dölja. För om de inte har något att dölja så borde den inte ha något emot att föräldrarna bekymrar sig om sina barns vård ?

Det hela har lett till att personalen i stället för att agera på korrekt sätt agerar på ett sätt som minimerar risken att bli anklagade för att ha handlat fel – dvs den ägnar sig åt en sorts självcensur. Det har då lett till att personalen har låtit barn vara kvar längre en normalt på intensivavdelningen för att inte kunna kritiserats för att de tagit bort dem för tidigt – vilket då lett till att nya fall inte kunnat läggas in då alla sängar är upptagna. Övervakningen har lett till sämre vård. Övervakningen har ökat stressen och gjorde att personalen handlar fel.

Så hur kan då denna sorts övervakning vara av ondo samtidigt som FRA och datalagringsdirektivets övervakningens skulle vara av godo ? Det går inte ihop.

Som jag visade tidigare så kan man råka illa ut även om man har rent mjöl i påsen och nu visar det sig att även om man inte har något att dölja så leder övervakning till något negativt.

Det enda sättet att stoppa detta är att minska övervakningen i samhället och bara övervaka de som redan är misstänkta brottslingar och låta resten av befolkningen leva ett liv utan massövervakning.


Comments are closed.