Elever och självuppfyllande profetior.

I en skola provade de en ny sak – de förväntade sig mera av sina elever och plötsligt så presterade eleverna bättre. Det går att göra skolan bättre om vi tror på eleverna.

Självuppfyllande profetia ? När man tror att barnen skall göra dåligt ifrån sig så kommer de självklart göra det – för de vill ju göra läraren glad. Så när lärarna förväntar sig att barnen gör bättre – så presterar de bättre.

Detta gäller överallt i samhället – om vi verkligen tror på något så kommer det öka chansen att det blir sant. Så tro och jobba som om du tror på det så kanske det blir sant.

Kämpa på.


One Response to Elever och självuppfyllande profetior.

  1. Jag hörde talas om en lärare som hade förklarat för sina elever vid kursstart att minst 3/4 delar av klassen skulle få VG eller mer. Det visade sig sedan att det blev som läraren sade! /Frekar06