Hemlig ACTA runda med hemligt resultat

Först sade de att samtalen i Washington skulle vara en icke-officiella samtal utan officiella diskussioner om ACTA-avtalet men bara några dagar innan mötet så ändrade de sig plötsligt och samtalen i Washinton mellan 16-20 augusti var plötsligt en formell förhandlingsrunda. Jag tror att hemlighetsmakeriet har att göra med säkerheten för ACTA som avtal är mycket hårt kritiserat av alla utomstående från EU-parlamentet till den stora allmänheten.
EU flaggan
I dagens DN kan man se en intetsägande rapport från mötet som kallar diskussionerna nya trots att de förts under lång tid och från början förväntades slutföras av Bush-administrationen i USA. Men ACTA-avtalets hemlighållande av resultatet av sina diskussioner och vad de diskuterar har gjort att olika parter fått hårda påtryckningar att öppna upp förhandlingarna och att förändra inriktningen av förhandlingarna.

En av de åtgärder som diskuteras är t.ex. 3-strikes som säger att folk kan stängas av från Internet efter 3 upphovsrättsintrång. Dvs motsvarande till Frankrikes Hadopi-lagstiftning.

Trots att Obama regimen har lovat öppenhet i förhandlingarna sägs USA vara de stora orsaken till att förhandlingarnas resultat inte publiceras fritt så att alla med intresse i förhandlingarna får möjlighet att ge sina synpunkter på avtalet.

Avtalet har även kraftigt kritiserats för att det inte förs inom FNs WIPO organisation som är den officiella orgnisationen för denna typ av avtal och i stället genomförst som ett bilateralt avtal mellan USA EU och allierade länder. Indien har försökt att desarmera ACTA-avtalet men har än så länge misslyckats.

Piratpartiet har i sitt valmanifest begärt att EU snarast lämnar ACTA-förhandlingarna och i stället startar förhandlingar i WIPO så att alla världens länder får vara med och inte ett mindre antal västerländska länder.

Än så länge är resultatet från förhandlingarna hemliga – men de brukar läcka ut och sättas upp på Wikileaks och på andra ställen på Internet för den som vill veta mera.


Comments are closed.