Landstingsvalet blir spännande

I landstinget har Mp valt att gå sin egen väg. Sjukvårdspartiet Västmanland går sin egen väg. PP går sin egen väg. Det gör att det finns två stora block med S+V och Kd+Fp+C+M och tre utmanare Mp, SjvU och PP. Det finns även några jokrar i Sveriges Pensionärers Intresseparti och Sverigedemokraterna.

Det är kanske förmätet och ta upp PP som utmanare men då PP fick klart över vad som behövs för att komma in i senaste nationella valet i Sverige – EU valet 2009 och jokrarna aldrig varit i närheten av att komma in i valet även om Sd nu har bra siffror i opinionssiffrorna inför riksdagsvalet så är det någonting annat att komma in i landstinget.


Comments are closed.