Optionella lagar och rättvisan.

Religionen med det flygande spagettimonstret skapade för att visa hur orimligt det är att ge religioner speciella förmåner

Ta bara Jan Björklunds förslag om att rektorer skall få rätt att stoppa barn från att få bära slöja och burka i skolan.

Fredrik kritiserar förslaget och säger att självklart måste man låta religiösa få rätt att utöva sin religion. Han säger att de som bär burka skall få bära det även om det strider mot maskeringsförbudet.

Vad hindrar andra då att skapa en ny religion där man för att tillfredställa den stora rånaren i skyn ibland måste bära rånarluva på allmän plats ?

Skall inte denna nya religionen ha samma rättigheter som gamla uråldriga religioner ? Självklart så måste den få det enligt Sveriges grundlag och europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Därmed så kan man undgå maskeringsförbudet.

Om det blir så att vissa lagar blir optionella för de som tror på någon religion så kan man skapa en ny religion för att slippa alla dessa lagar skall gälla en själv. Därmed så kan man lika gärna helt ta bort dessa optionella lagar eftersom de enda som de kommer gälla är de som tror på andra gudar än den allsmäktige trazan i himlen som gör alla optionella lagar föråldrade och inte giltiga för den nya religionens anhängare.

Så fort en lag inte gäller utövare av en religion
så uppkommer diskriminering i samhället som tvingar de diskriminerade att starta sin egen religion. Så om någon religion rättigheter överskrider andras rättigheter så påtvingar man de andra denna religionen och därmed så tar man bort de andras rätt att själva välja sin egen religion. Det är ett brott mot europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

Så ett undantag av religiösa skäl är därmed en inskränkning av andra religiösa rättigheter.


8 Responses to Optionella lagar och rättvisan.

  • Ok du har rätt – det är bara om demonstrationer urartar som förbudet gäller.

   Det finns alltså religionsdiskriminering i svensk lagstiftning.

 1. Bara rent hypotetiskt. Om jag som lärare inte kan förbjuda mina elever att bära något som döljer deras ansikte, är det inte bara slöja de kan bära, utan också rånarmasker och hjälmar med svart nedfällt visir. Man bör inte få undantag på grund av ens religion. För om någon kan få undantag för att bära en maskerande slöja på grund av sin religion kan också andra få undantag för att bära rånarmask på grund av sin religion.

  Religionsfrihet innebär INTE rätt att få undantag från lagar.

  I annat fall kan man grunda en religion där det är ok att mörda, råna folk, strippa naken på allmän plats och våldta.

 2. ”Den som på allmän plats deltar i eller uppehåller sig i anslutning till en allmän sammankomst, som utgör demonstration eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet, får inte helt eller delvis täcka ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation. Förbudet ska även gälla den som på allmän plats deltar i en folksamling, som inte utgör allmän sammankomst eller offentlig tillställning, om folksamlingen genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna.”
  — från http://www.sweden.gov.se/sb/d/450/a/26366

  Så det gäller då officiella eller inofficiella demonstrationer. Dvs muslimska kvinnor får inte gå i demonstrationståg med burka.

 3. Maskeringsförbudet gäller enbart vid brott mot den allmänna ordningen, har svårt att se att slöjbärande kvinnor faller under detta…