Piratpartiet får oväntat stöd av professor

Straffrättsprofessor Marianne Leijonhufvud har i en debattartikel i DN debatt givit Piratpartiet sitt helhjärtade stöd i barnpornografi-frågan. Straffrättsprofessorn anser att lagen är dåligt och skulle behövas ändras så att avbildningar av fiktiva barn – läs teckningar – inte skall falla under beteckningen barnpornografi och ansluter hos sig till Piratpartiets linje i frågan.

Straffrättsprofessorn kommer till samma grundslutsats som Piratpartiet från en ren straffrättslig grund. Målet för lagen är att skydda barnen och tecknade barn är icke barn så det finns ingen anledning att tecknat skall ingå i begreppet barnpornografi. Straffrättsprofessorn vill då att brottet skall ligga i brottsbalken och liksom häleribrott så skall det vara ett brott att inneha dokumenterade övergrepp på barn för att det är ett fortsatt övergrepp som förlänger det ursprungliga övergreppet som skedde då bilden togs.

I mångt och mycket tycker jag nog straffrättsprofessorns förslag är bättre än det Piratpartiet har tagit fram eftersom lösningen är tekniskt sätt snyggare än det mera fulhack som Piratpartiet föreslagit och som den nuvarande lagen är. Nu blir det praktiska resultatet liknande i båda fallen – tecknade serier räknas inte som barnpornografi så de är helt likvärdiga. För Piratpartiet är det inte exakta lösningen som är den viktiga – utan det är slutresultatet vi får ett mera rättsäkert samhälle.

Även författaren Jan Myrdal har faktiskt syns i debatten och även han förkastar den delen av lagen som säger att tecknade serier kan vara brottsliga. Författaren utgår ifrån det faktum att lagen i sig är mera moraliserande och inte handlar om att skydda barn.

Det är kul och vara Piratpartist idag. För många verkar gilla den politik vi för även om de då tycker att vi kanske intresserar oss för få frågor. Men då skillnaden i budgetarna mellan alliansen och de rödgröna är 1.8% så är de ju egentligen överens i fördelningspolitiken det är bara felräkningspengar som skiljer dem åt.

Nu är den stora frågan – vågar något av de mera etablerade partierna uttala sig i frågan och ta till sig Piratpartiet förslag eller kommer de förkasta det för att inte ge Piratpartiet kredit för att de tagit upp frågan och skapat opinion omkring den.

Straffrättsprofessorn emeritus Marianne Leijonhufvud är en av Sveriges stora namn inom juridik från ett forskningsperspektiv och att hon ger Piratpartiet rätt visar att Piratpartiet ligger rätt i sina åsikter. Oavsett så kommer de flesta inse vad som verkligen skett; Piratpartiet han ännu en gång visat sig ha de rätta åsikterna i viktiga frågor som rättsäkerheten och de mänskliga rättigheterna.


3 Responses to Piratpartiet får oväntat stöd av professor

  1. Pingback: PP: professorshjälp och partiledarstjälp « No size fits all

  2. Det är sannerligen sjukt att det redan hårt ansträngda rättsväsendet ska behöva bläddra i serietidningar samtidigt som verklighetens offer blir lidande och verklighetens gärningsmän går på våra gator.
    Undrar hur det känns som moder till ett antastat barn att få veta att rättegången är uppskjuten flera månader på grund av att 18-åringar köpt serietidningar i Japan..

    Nä, nu får det vara nog med mossiga lagar som fattas av folk som inte haren susning om vad det handlar om. Grattis PP, ni har vunnit en till väljare.

  3. ”Straffrättsprofessorn vill då att brottet skall ligga i brottsbalken”
    Bara en liten korrigering. Brottet ligger i brottsbalken redan, fast i kapitlet om brott mot allmän ordning, inte i kapitlet om sexualbrott. Därigenom har lagstiftaren visat att brottet inte anses kopplat till själva övergreppet, utan skadar den allmänna moralen och ordningen i samhället. Det är detta professorn vill ändra på.