Trenden för Linux distributioner

Trenden för Linuxdistributioner visar på att Ubuntu nu tagit ett fast grepp om förstaplatsen och är idag ohotad som den mest använda Linux-distributionen.

Det är inte så konstigt då Red Hat gav upp sina ambitioner att bli en stor distributör för Linux på skrivbordet och i stället satsade på serversidan där det fanns mera pengar att tjäna. Man skapade då Fedora Linux och den har haft en sjunkande trend sedan dess. SUSE skapade av samma skäl OpenSuse och har haft en liknande resa. Mandriva har haft en del ekonomisk problem vilket då gjort att totalt sett har RPM-baserade distributioner fått ge vika för .deb baserade distributioner. Men även Debian har råkat illa ut för att många som då körde Debian valde och gå vidare till den Debian baserade Ubuntu Linux.

Genom sin stora satsning på skrivbordet har Ubuntu tagit Linux-världen med storm och skapat en distribution som gör att vanligt folk kan installera och använda den. Det gör att den har blivit den mest använda distributionen. Men ingen av de andra stora distributionerna kommer försvinna i första taget så Linux världen kommer att fortsätta att vara en heterogen miljö med många olika distributioner som krigar om Linuxanvändarnas gunst de är liksom hydran – försvinner en så uppstår två nya ur dess aska.


Comments are closed.