Antipiratbyråns immaterialintrång stoppat av domstol

Regeringsrätten har givit A Better Protection Patentmarketing rätt och stoppar nu Anti-piratbyråns intrång i deras rättigheter genom att inte ta upp varumärkesintrånget – frågan om APB skall godkännas då ABP redan finns registrerat. Anti-piratbyrån har använt sig av 3-bokstavsbeteckningen APB samtidigt som ABP har verkat inom samma bransch och sett sitt varumärke förstöras av Anti-piratbyråns användning av APB.

Striden om detta har pågått sedan länge. Redan 2006 så avslog svenska Patent och registreringsverket ABPs begäran att stoppa Anti-piratbyråns registering av APB. Patentsbesvärsrätten gav sedan ABP rätt i mars 2009 och nu har rättens beslut vunnit laga kraft genom att regeringsrätten inte tar upp frågan. ABP slipper nu kämpa mot uppkomlingen APB.

Det mest intressanta i sammanhanget är att Antipiratbyrån har valt att vidhålla sitt varumärke APB trots att organisationen livsuppgift är bekämpandet av immaterialrättighetsintrång.

Hade Anti-piratbyrån varit en organisation som verkligen trott på immaterialrätten så hade den självklart när ABP kommit med sin klagan sagt ursäkta och bytt till ett nytt varumärke – men uppenbarligen anser sig APB inte behöva bry sig om andra immaterialrätter. APB är en utmanar någon som inte gillar etablerade ordningen – dvs en pirat.

Verkar som om Anti-piratbyrån anser att varumärkesintrång inte är något problem – det är uppenbart bara upphovsrättsintrång byrån inte gillar. Genom sitt agerande så är i praktiken Anti-piratbyrån en av alla de piratorganisationer som utmanar immaterialrätten.

Så länge som piratrörelsen får nya medlemmar som Anti-piratbyrån så kommer den aldrig dö ut. Jag är dock inte säker på att alla gillar tanken på att Anti-piratbyrån tillhör piratrörelsen. Aldra minst kanske byrån själv tycker så – men genom sitt agerande så visar den på att den definitivt tillhör piratrörelsen.

PS Sverige är en nation som en gång i tiden bestod av vikingar – hade de levt på 1600-talet så hade vikingarna kallats pirater.


Comments are closed.