Datalagringsdirektivet: Någon måste ta striden

EUs flaggaDet är tyvärr endast Piratpartiet som vågar säga Nej oavsett vad som sker. De andra partierna säger tyvärr – ja vi måste för vi är medlem i EU.

  • Sverige kan hävda att datalagringsdirektivet är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och EUs konstitution.
  • Sverige kan vägra att införa datalagringsdirektivet tills dess den genomgång som görs har blivit klar.
  • Sverige kan arbeta för att ta bort datalagringsdirektivet inom EU.
  • Sverige kan vägra och inför datalagringsdirektivet öht. Det värsta som kan hända är att Sverige får betala lite böter – vilket vi kan få tillbaka genom att senarelägga våre inbetalningar till EU av vårt stora bidrag.
  • Sverige kan gå ur EU för att slippa införa datalagringsdirektivet.

Alla ovanstående är sätt att stoppa datalagringsdirektivet införs i Sverige – men vissa är mera extrema än andra – t.ex. så borde det aldrig bli aktuellt att gå ur EU för att stoppa datalagringsdirektivet för EU borde ta sig till sans innan EU låter det gå så långt.

Det finns många saker vi i Sverige kan anföra och göra för att stoppa datalagringsdirektivet. Tyvärr verkar det som om dagens riksdagspartier inte vill stoppa datalagringsdirektivet trots att flera säger sig vara emot det. De säger inget i dagens valrörelse – kanske för att de innerst inne vill inför datalagringsdirektivet ?

Det är endast Piratpartiet som gör som de säger sig vilja göra. Piratpartiet vill stoppa datalagringsdirektivet.

Rösta in Piratpartiet i riksdagen är enda sättet att stoppa datalagringsdirektivet. Rösta pirat för Sverige.


Comments are closed.