Riksdagspartierna mörkar datalagringsdirektivet

De är inte riktigt överens. Partierna i riksdagen. De finns då vissa som inte alls vill inför datalagringsdirektivet men de kommer förmodligen ändå införa det.

Så varför gör de det ? De är EU-kramare och vågare inte säga till EU att de anser att lagen bryter mot EUs grundlag och därför inte kan införlivas i svenska lagstiftningen. Andra som då förslaget skarpaste förespråkare Thomas Bodström vill införa det för att de inte tänker på integritetsaspekten utan mera ser till att det möjligtvis kanske kan hjälpa till att ta fast någon brottsling.

Statistiken från andra länder som infört lagstiftningen visar på att den är väldigt dyr med tanke på vad lite man får för den. I praktiken så finns det bättre och mera kostnadseffektiva sätt att ta fast brottslingar – t.ex. anställa fler poliser. Men det kräver då att de poliser som finns utnyttjas effektivt och brottsförebyggande.

Piratpartiet ståndpunkt i frågan är glasklar – vi vill stoppa datalagringsdirektivet med alla till Sveriges stående medel. Säg din mening om vad du tycker om att partierna mörkar om datalagringsdirektivet.