Ung Pirat är störst.

SR tar upp det faktum att Ung Pirat är det största ungdomsförbundet. Samtidigt är tillväxten i Centern för dålig – de har så få medlemmar att de inte ens kan ansöka om bidrag från Ungdomsstyrelsen.

Nu är detta ingen direkt nyhet för oss i Piratrörelsen men det är kul att även media uppmärksammar Ung Pirats många medlemmar.


Comments are closed.