Våga vägra datalagringsdirektivet – du med!

Camilla Lindberg(fp) och Carl Johan Rehbinder(pp) har skrivit en debattartikel med det mycket vackra namnet Våga vägra datalagringsdirektivet i SVD Brännpunkt.

De har helt rätt vi i Sverige måste vägra och införa datalagringsdirektivet. Det är en stor skam att Sveriges dåvarande socialdemokratiska justitieminister Thomas Bodström var en av de starkaste förespråkarna för direktivet.

Ingen rättrådig demokrati kan ha lagstiftning som säger att laglydiga rättskaffens medborgares alla kontakter via epost och telefoni skall sparas som om de vore simpla brottslingar. Vi har i århundraden haft brevhemlighet här i Sverige och det har krävts speciella omständigheter för att man skall få bugga misstänktas telefonsamtal. Men plötsligt så skall man börja spara en stor mängd information om oskyldigas korrespondens och samtal.

Vi kan inte behandla alla andra som brottslingar – då får vi inget trevligt samhälle.


One Response to Våga vägra datalagringsdirektivet – du med!

  1. Pingback: Våga vägra datalagringsdirektivet! « TantraBlog