Yttrandefrihet behöver ingen upphovsrätt.

Yttrandefriheten är en mänskligrättighet. Upphovsrätten är ingen mänsklig rättighet. Upphovsrätten är en mänskligt påfund för att ge bort monopol på verk och ge skaparna första tjing att tjäna pengar på verket. Men upphovsrätten behövs inte för yttrandefriheten skall gälla.

Det går utmärkt och föra politiska diskussioner utan upphovsrätt. Det går utmärkt att hålla tal utan upphovsrätt. Det går utmärkt att skriva texter utan upphovsrätten.

Vi måste skydda Internet mot upphovsrättsmaffian som vill förstöra Internet.


2 Responses to Yttrandefrihet behöver ingen upphovsrätt.

 1. Många saknar nog ”kvalitetsgranskning” av internet? En statsvetarprofessor vill ha det. På fullt allvar. Läs tråden och nyp er i armen:
  https://www.flashback.org/t787481

  Lydigt har nu en rad politiker ställt upp med bekymrade miner och lagförslag.

 2. Njae. Upphovsrätten är _också_ en mänsklig rättighet. Artikel 27 i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna:

  ”2. Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka han eller hon är upphovsman.”

  Därmed inte sagt att upphovsrätten i detalj måste vara formulerad som idag, UDHR ger ganska mycket spelrum på den punkten. Dessutom har vi den mycket viktiga avslutande artikel 30:

  ”Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen”

  Ingen stat får alltså lagstifta på ett sådant sätt att rätighetrna ställs emot varandra. Den staten får vackert hitta sig andra vägar att lösa de problem den påstår sig ha.