Global uppvärmning kostar mycket

Enligt beräkningar så kostar den globala uppvärmningen och andra människoorsakade katastrofer av planeten uppemot $22 Miljarder USD men än för 40 år sedan . Värdet kommer från förluster orsakade av bl.a. dåligt väder runt om i världen som stigit från $5 till $27 miljarder per år under de senaste 40 åren.

Dåliga skördar, skador av orkaner påverkar vår ekonomi drastiskt och de är främst de fattiga som bor i länder där de har stort beroende av att skörden är bra som förlorar på det dåliga vädret. Men och andra sidan så förväntas kostnaderna för att åtgärda det hela vara hela $135 miljarder USD så än så länge så kostar det mindre än vad kostnaden att ställa det tillrätta är. I det globala perspektivet så är $135 Miljarder USD rätt lite om man tänker på de kostnader den globala uppvärmningen sägs kunna kosta och då även andra problem som peak oil som förväntas inträffa ungefär runt denna period.

Jag tycker att det verkar som om anpassningen till ett samhälle utan olja ibland verkar gå för långsamt – men och andra sidan så kommer inte oljekrisen att direkt innebära höjda oljepriser med tanke på att den har förlängts genom att man börjar införa en del alkohol i bensinen för att späda ut den och kunna använda den under längre tid. Enligt en doktorsavhandling från 2007 så förväntas peak oil inträffa mellan 2008 och 2018 och en ökad inblandning av andra medel för drivmedel än ren bensin borde kunna skjuta den siffran till senare delen av den intervallet och kanske tom längre än så.


Comments are closed.