Myndigheter dåliga på Internet-teknik

.SE har genomfört en undersökning av hur myndigheternas Internet-domäner är uppsatta i det namnsystem som gör att datorerna kan översätta ett domännamn med en Internetadress. När man surfar in på regeringen.se så översätts det till ett nummer – en Internetadress som datorn använder sig för att hitta vilken dator på nätet den skall kontakta och är den som servar webbplatsen.

Nu visar det sig att många av myndigheternas domäner är felaktigt uppsatta – det är alltifrån enkla misstag till stora problem som egentligen skulle behövas fixas omedelbart. Hela 26 % eller 1 av 4 domäner är dåligt konfigurerade. Det värsta är inte att de finns utan att de blivit ännu fler än förra året.

Tyvärr tror de flesta chefer på myndigheterna att bara man kan surfa in på en webbsida så fungerar allting – men så är det inte alls – det kan fortfarande vara trasigt. Men så länge som politiska partierna väljer och tillsätta IT-ministrar som inte har egen IT-kunskap så är de i händerna på sina rådgivare. Vilket är samma sorts rådgivare som då är med och ger råd till hur myndigheternas webbplatser skall vara.


Comments are closed.