Världsekonomin som svälta räv

I en mycket intressant och i min mening helt korrekt jämförelse så tar man upp länders konkurrenskraft och spelet svälta räv och beskriver hur målet för ett land är att ha ett ekonomisk situation som gör att man blir vinnare i spelet och som gör alla andra till förlorare i spelet svälta räv.

Målet för ett land är att ha en låg valutakurs så ens varor är billiga och man kan sälja mycket på världsmarknaden samtidigt som utländska varor blir dyra så att man inte har råd med dem utan i stället sparar de utländska pengarna på hög i samhället. Det gör landet rikt och andra länder fattiga.

Genom att vara utanför Euro-samarbetet så har Sverige haft en svag valuta som gjort att våra svenska företag haft en fördel på världsmarknaden och då gjort att Sverige inte drabbats alls lika hårt av den nuvarande världskrisen som många andra länder.

Slutsatsen man kan dra av artikeln är att euro-samarbetet inte är bra för de ingående länderna.


Comments are closed.