EU hatar blinda människor

Blinda människor ställer så stora krav på oss i EU – inte nog med att de är blinda de envisas med att de vill läsa böcker. Blinda som läser böcker – hur dum får man bli; blinda kan inte läsa böcker.

Inte nog med det nu har European Blind Union haft ofoget att gå till WIPO och ge ett förslag på ändringar i upphovsrätten som skulle garantera dem rätten att få läsa böcker. Inte kan vi i EU ha det på det sättet heller så självklart så valde EU och säga nej till förslaget. För blinda kan inte läsa böcker.

Eller hur ? Vi kan inte ha blinda som säger åt förläggarna vilka format de får ge ut böckerna i så de kan använda text-till-tal omvändlare som läser upp böckerna åt dem. För blinda kan inte läsa böcker.

Då vi i EU hatar blinda så vill vi inte gå emot förläggarföreningen och tillåta blinda och läsa böcker. Vi tycker det är viktigare att förläggarföreningen själva får bestämma vilka digitala format som böcker skall ge ut med för självklart handlar EU enbart om att maximera vinsten för företagen på alla konsumenters bekostnad. Så blinda kan inte läsa böckerna.

Eller kanske blinda kan läsa böcker ? För det finns faktiskt datorprogram som gör att text automatiskt omvandlas till talande ord. Text-till-tal omvandlare läser upp böckerna för blinda och gör det möjligt för dem att kunna ’läsa’ böckerna. Men för att de skall kunna fungera så finns det krav på formaten för böckerna så att programmen kan läsa texten och omvandla det till tal. DRM skadar de blinda och hindrar dem läsa böckerna.

Blinda kan idag inte läsa alla böcker för de är utgivna för de är utgivna på speciella format som gör att de verktyg som finns inte fungerar med böckerna. Det gör att blinda förlorar tillgången till ett av våra kulturarv genom att de inte ens för möjligheten att läsa böcker och ta del av vår kultur.

Självklart borde EUs policy vara att hjälp till och tvinga förläggarna att hjälpa till så att även blinda kan läsa alla utgivna böcker. EU borde sluta hata de blinda och ligga sig i sängen med förläggarföreningen och i stället se till att även blinda kan läsa böcker.

För även blinda förtjänar att få läsa en bok, två böcker – många böcker.


2 Responses to EU hatar blinda människor

  1. Det är inte bara EU som hatar oss blinda det är alla som har så kallade spamfilter som hindrar oss frånatt kunna vara delaktiga fullt ut på grund av att man ska skriva in en konstig bokstabskombination som ligger i en bildfil som inga skärmläsare kan läsa
    och den ljudfil som finn med kan man ite heller nyttja om man inte har väldigt god hörsel för där finns det ett bakgrundsorl som gör att man inte kan höra orden

  2. Här visar sig upphovsrättens omänskliga ansikte i sin nakna vidrighet. Tragiskt att EU-byråkraterna väljer särintressena framför behövande medborgare.

    Kan inte vi pirater proklamera att alla blinda ska ha del av all kultur – ovillkorligt och utan undantag, som ett första steg som sedan ska gälla alla. Vi kan kanske till och med aktivt bidra genom massiv kopiering och spridning individuellt och i grupp – först till de blinda och sedan till alla andra.