Kärnkraftskandalen: 2 kr / KWH för el.

VindkraftverkIdag kostade elen tillfälligt 2 kr per KWh på elbörsen. Det är inte rimligt att elpriset är så högt. Det är inte rimligt att kärnkraften står stilla när det är som kallast på vintern.

Kärnkraftverksägarna har ett ansvar att se till att deras kärnkraftverk levererar ström. Speciellt gäller det på de kalla vintermånaderna dec-mar då vi i Sverige lever i ett kallt klimat och behöver elen för att värma våra hem. Nu kanske en del tror att det inte är ägarnas fel – men i Finland där man har liknande kärnkraftverk så är verkningsgraden mycket större än i Sverige.

Det är en skandal att kärnkraftverksägarna väljer att stoppa kärnkraftverken för underhåll under hösten då eventuella problem skulle göra att de inte kan komma att kunna startas när vintern kommer igång. I oktober lovade ägarna att kärnkraften skulle vara i gång inom en månad – men så har inte skett.

De har haft hela sommaren på sig att underhålla kärnkraftverken det vore t.ex. perfekt att stänga de flesta verken då folk är på semester i de el-energikrävande verksamheterna som stål och pappers och massaindustrin – dvs under industrisemestern i juli. En månad då det är varmt ute och el inte behövs för att värma våra hus och elbehovet är mindre än under vintermånaderna. I stället väljer de att genomföra underhåll och reparationer när alla är tillbaka och industrin går för fullt i oktober.

Nej om kärnkraftägarna missköter sina kraftverk så mycket att de inte kan klara att leverera elen vi i Sverige behöver så måste Sverige satsa stort på andra energislag. Med ett elpris på 2 kr/KWH så blir det lönsamt att tom satsa på solenergi här i Sverige.

Vindkraften är annars det mest naturliga att satsa på i Sverige. Tyskland har idag ca 10% vindkraft och jag ser ingen anledning till att vi i Sverige inte skall kunna nå en liknande eller t.o.m. större andel vindkraft. Men vindkraften stoppas ofta av konstiga anledningar. Kommuner vill tjäna pengar genom att olagligt ta ut avgifter för tillstånd för uppförandet av vindkraften. Eller av militären som plötsligt ändrar sig och vill stänga ner existerande vindkraftverk.

Arbetet för att möjliggöra vindkraftverk till havs går vidare med kraftledningar i Nordsjön. Med dragna ledningar så kan energin från vindkraften forslas till flera olika länder för förbrukning. Utanför Blekinges kust ute i Hanöbukten så planeras mellan 500 till 800 vindkraftverk. Det motsvarar ungefär 3-dubbelt den el vi får från vindkraften idag. Med el-ledningar nära och med grunt vatten så finns här möjlighet att få billig vindkraft från havet. Men för det krävs att man får igenom tillstånden att bygga vindkraftverken och det finns tyvärr starka krafter som ogillar vindkraft som vill stoppa verken.

Något måste göras för uppenbart så klarar de nuvarande ägarna av kärnkraften inte av att leverera pålitlig kärnkraft-el till Sverige. Tyvärr är det väldigt svårt att få en bra konkurrens i oligopolsituationer där ett fåtal ägare bestämmer över en stor andel av den svenska el-produktionen. Jag har tidigare skrivit om en tänkbar energipolitik för Piratpartiet som utgår ifrån att stoppa monopol och oligopolsituationer och skapa en mera varierad elproduktion.

Det största problemet är kanske inte de höga el-priserna i sig utan konsekvenserna av ett högt el-pris. Det största problemet är att vi har en stor mängd elkänslig industri som tvingas stänga ner sin verksamhet då elpriset blir för högt – massarbetslösheten och kraftigt försämrad konjunktur är tyvärr ett möjligt utfall av dagens artificiellt höga el-pris.

PS Nu säger pappers och massaföretagen att de inte längre vill investera i sverige pga den dåliga tillgången på tillförlitligt med el till gångbara priser.


3 Responses to Kärnkraftskandalen: 2 kr / KWH för el.

 1. Som EU-ordf rande 1 juli 31 december tog Sverige ledartr jan i det internationella klimatarbetet. Sverige g r f re men vi kan inte blunda f r att 99 8 procent av klimatutsl ppen sker utanf r Sverige.

 2. Från Riksdag & Departement;

  ”Förra veckan kom energiministrarna från Sverige och Norge överens om ett samarbete. Men i Sverige är frågan inte utredd. Remisstiden har inte ens gått ut än. ”

  http://www.rod.se/politikomraden/energi_och_miljo/Olofsson-forcerade-beslut-om-norsk-eluppgorelse/

  Sammanlagt har förslagen om ett svenskt-norskt elsamarbete skickats ut på remiss till 58 instanser. Remisstiden går ut nu på onsdag, den 15 december.

  En av instanserna, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, Sabo, hade starka synpunkter på förslagen. I likhet med Konjunkturinstitutet varnade Sabo för att avtalet riskerar att leda till högre elpriser för slutkunderna.

  – Jag satte faktiskt morgonkaffet i vrångstrupen när jag fick höra att Sverige och Norge hade kommit överens. Jag har jobbat här i tio år och aldrig varit med om något liknande. Vi känner oss överkörda, säger Gösta Gustavsson, chef för fastighetsutveckling vid Sabo och den som ansvarar för organisationens remissvar.

  Han reagerar starkt emot principen att inte invänta och beakta svaren från samtliga remissinstanser innan Sverige träffar en överenskommelse med Norge.

 3. Regeringen är pigg på att ”privatisera” men därefter inte vidare pigg på att tillse att konkurrens upprätthålles.

  Konkurrensverket vågar inte göra något utan stöd från våra politiker, vare sig de är blåa eller röda. Politikerna mesar ut när de egentligen behöver ta ett ansvar för att en fri marknad egentligen fungerar.

  Annars skapar företagen fort som attan ett oligopol. Och det är där vi är idag. Vi har egentligen ingen ”fri” marknad, utan oligopol. Detta gäller överlag även andra samhällsområden.

  Och Konkurrensverket, de går på småföretagen, som inte har samma kontakter högt upp i politiken. Det är bara att läsa Konkurrensverket’s nyhetsbrev, http://www.kkv.se/t/page____303.aspx

  Oligopol-företaget Fortum i Stockholm komm väldigt lätt undan. Det är så märkligt att man får intryck att Fortum har köpt sig fri från granskning från Konkurrensverket.