Makthavarna vill styra debatten på Internet

I debattartikeln ”Makthavarnas iver att kontrollera nätet” på Brännpunkt i Svd
tar Anna Troberg, Piratpartiets partiledare, upp politikernas stora vilja att försöka kontrollera och styra vad vanliga människor får göra på nätet.

För politikerna vill inte att vanlig folk skall få vara med och påverka politiken för om vanligt folk får säga vad de vill och andra kan läsa det så blir det problem för politikerna.

Makthavarna kan då inte längre via debattartiklar i tidningar kontrollera vad som sägs och hur det sägs. Fria oberoende tänkare kan via bloggar mula sönder deras argument och påpeka hur dåliga och hur dumma politikernas påstående verkligen är.

Plötsligt så kan människorna se när politikerna via halvlögner och halvsanningen och utelämnande eller feltolkning av fakta försöker styra debatten i sin egen riktning. Bloggarna ger dem inte chansen att längre styra debatten, för de avslöjar de flesta dumheter som politikerna säger. PLötsligt så kan fler vara med i den politiska debatten och påverka politiken.

Med Internet så demokratiseras den politiska debatten så alla kan deltaga.


Comments are closed.