Datalagringen: Riksdagsmajoritet vill bestämma kraven

Riksdagsmajoritet i KU – S, VP och Mp samt SD – vill ha koll på datalagring genom att låta riksdagen bestämma vad som skall lagras och hur säkerhetskraven skall vara för det som lagras.

Databaser läcker. För att stoppa det så måste det finnas säkerhetsregler som omgärdar hur data skall sparas och hur företagen skall säkerställa att inga obehöriga kan komma åt data. Vilken information som finns i databasen avgör hur intressant det är för utomstående att komma åt informationen. I datalagringen kommer det t.ex. finnas information om alla telefonsamtal som sveriges statsminister gör, vilka prinsessan Madeleine kontaktar men även alla andra svenskar.

Nu vill en majoritet från KU-utskottet att riksdagen skall bestämma vilken information som skall lagras och säkerhetsreglerna för lagringen. Det ger i mitt tycke ökad säkerhet att det är riksdagen och inte regeringen som kan bestämma vad som skall ändras. Men jag anser ochså att man gått för långt i att man lagrar information om alla – det vore bättre om lagen ändrades så bara information från personer misstänkta för grova brott lagrades.


2 Responses to Datalagringen: Riksdagsmajoritet vill bestämma kraven

  1. Det här är kanske en dum fråga men jag ställer den ändå. Jag håller förstås med om att det vore bättre om lagringen inte omfattade oskyldiga, men är inte hela poängen med datalagring att man i efterhand ska kunna utreda brott som redan har ägt rum?Har någon begått brott på internet ska man alltså i efterhand kunna ta reda på information om varifrån det gjordes, och misstänker man att en viss person har begått ett mord ska man då (efter att mordet har begåtts) kunna kolla var hans mobil befann sig när mordet begicks och vilka samtal som ringdes från den telefonen osv. I så fall finns väl ingen annan lösning än att spara allt, för man vet ju först i efterhand vilken information som kan behövas? Förstår alltså inte poängen med en lagring som bara gällde ”misstänkta för grova brott” och hur en sådan skulle gå till? Har man redan en misstänkt kan man ju köra vanlig teleövervakning och teleavlyssning och behöver ingen lagring av den typ som datalagringsdirektivet gäller, eller?

  2. Precis dessa databaser kommer läcka som ett såll typ bli som ett nytt wikileaks fast för terrorister , skurkar , hackers , o skvaller tidningar