Nils Funcke: ”Datorbeslagen strider mot yttrandefriheten”

Nils Funcke: ”Datorbeslagen strider mot yttrandefriheten” – Debattartikel från Expressen.se.

Nils Funcke vill att Högsta domstolen flyttar fram foten och stoppar att polisen tar datorer i beslag. Datorbeslagen innebär ett stopp för vanliga människors möjlighet och rätt att få deltaga i den offentliga debatten på internet och därmed är ett inskränkning av deras yttrandefrihet.

Nils Funcke tycker att det borde räcka att ta hårddisken och sedan lämna tillbaka den då den är kopierad och bevismaterialet säkrat.

Läs även vad Copyriot säger i frågan.


Comments are closed.