Revisor ger skarp kritik till Finansinspektionen

En mycket intressant nyhet når mig om att revisorn svär sig fri från HQ-kraschen. Finansinspektionens kritik mot revisorn var hård men nu säger revisorn att det även var fel.

Detta är mycket intressant – för det handlar om en viktig central roll i det svenska finansmarknaden. Vad är revisorns roll i ett börsnoterat företag ?

Uppenbarligen har revisorn och Finansinspektionen helt olika uppfattning vad en revisors roll är. Då både är viktiga instrument i att belysa företagen och övervaka företagen och alla investerares pengar är säkra så tyder det på att något allvarligt finns begravt här.

Vem har rätt revisorn eller Finansinspektionen ?


Comments are closed.